Dekabrystów 41B, 42-200 Częstochowa
+48 34 341 00 85
sekretariat@liftinvestment.pl
poniedziałek: 08:30 – 18:00
wtorek: 08:30 – 16:30
środa: 08:30 – 16:30
czwartek: 08:30 – 16:30
piątek: 08:30 – 15:30
sobota: ZAMKNIĘTE
niedziela: ZAMKNIĘTE

Formularz

Kontaktowy

Masz pytanie? Chcesz się znami skontaktować?

Wyślij swoje dane poprzez formularz, a nasz pracownik się z Tobą skontaktuje.

wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny lub mailowy celem przedstawienia oferty handlowej oraz oświadczam, że zapoznałam/em się z Polityką prywatności

Bezpłatna analiza Twojej sprawy w 24 godziny!

Odszkodowanie za wypadek na roli w gospodarstwie rolnym i na wsi w rolnictwie

Ze względu na specyfikę pracy oraz obowiązków wykonywanych w gospodarstwach rolnych uczestniczący w pracach często narażeni są na ryzyko szkody powstałej wskutek wypadku w gospodarstwie rolnym.  Poprzez system ubezpieczeń OC właściciele gospodarstw rolnych praktycznie nie ponoszą żadnej odpowiedzialności finansowej, natomiast osoby poszkodowane mogą liczyć na wypłatę należnych im świadczeń odszkodowawczych. Lift Investement pomaga poszkodowanym w zakresie wypadków w gospodarstwie rolnym w dochodzeniu przez nich roszczeń zarówno z OC jak i podczas postępowań przed KRUS.Wypadek na roli w gospodarstwie rolnym nadaje poszkodowanemu uprawnienie do uzyskania jednorazowego świadczenia z KRUS. Należy się ono rolnikowi lub innej osobie, u której wystąpił trwały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu wynikający z wypadku lub choroby zawodowej. W przypadku śmierci tej osoby – świadczenie może być wypłacone członkom jego najbliższej rodziny.

Świadczenia nie tylko z KRUS

Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że rolnicy, ze względu na duże ryzyko, jakie niesie ze sobą ten zawód, mają obowiązek posiadania ubezpieczenia zbliżonego formą do tego, które posiadają kierowcy. Ubezpieczenie OC rolnika pozwala uniknąć konieczności wypłaty świadczeń ze środków własnych ubezpieczonego, a jednocześnie – umożliwia pozyskanie niezbędnych środków poszkodowanemu. Podwyższone ryzyko daje możliwość uzyskania świadczeń (odszkodowania, zadośćuczynienia lub nawet renty) z dwóch miejsc jednocześnie. Zapewniamy fachowe doradztwo i szybko kontakt w celu weryfikacji wysokości należnych kwot za Twój uszczerbek na zdrowiu. W przypadku śmierci bliskiej osoby w wyniku wypadku w gospodarstwie rolnym udzielimy profesjonalnej pomocy w uzyskaniu powyższych świadczeń, a także zwrotu kosztów pogrzebu.

Jak uzyskać świadczenia powypadkowe?

Chcąc uzyskać środki z obydwu źródeł, należy działać dwutorowo – zgłaszając wypadek na roli i szkodę najbliższemu oddziałowi KRUS, a także ubezpieczycielowi. Inspektorzy Kasy stworzą protokół powypadkowy, będący podstawą do ubiegania się o wypłatę świadczeń, takich jak odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz renta. Uzyskanie świadczenia z OC jest możliwe, jeśli do szkody doprowadził sam rolnik lub osoba pozostająca z nim w gospodarstwie domowym, a także osoby przez niego zatrudniane. Obejmuje ono nie tylko wypadki podczas standardowych czynności rolniczych, ale również gdy dojdzie do uszczerbku na zdrowiu (lub utraty życia) wynikających z przemieszczania się maszyn rolniczych.

Sprawdź, czy należy Ci się odszkodowanie zawypadek na roli. Dla kogo przewidziane jest świadczenie?

Jednorazowe odszkodowanie powypadkowe za wypadek w rolnictwie przysługuje ubezpieczonemu rolnikowi, domownikowi gospodarstwa rolnego lub pracownikowi, jeśli osoba ta doznała stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Co więcej, odszkodowanie za wypadek w rolnictwie przysługuje również członkom rodziny rolnika, który w wyniku wypadku zmarł. 

Skontaktuj się z naszymi ekspertami, którzy dokonają analizy Twojej sytuacji i wskażą Ci skuteczne działania w celu uzyskania takiego świadczenia. Pamiętaj, że odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym może przysługiwać Ci w ramach ubezpieczenia OC oraz z KRUS-u. O ile wypłata środków z polisy ubezpieczeniowej, będzie zależna od indywidualnych zapisów w umowie, tak KRUS nie wypłaci odszkodowania w konkretnych przypadkach. Odszkodowanie nie przysługuje osobie, która spowodowała wypadek na roli umyślnie oraz będąc w stanie nietrzeźwości bądź pod wpływem środków odurzających. 

Odszkodowanie za wypadek na roli i w gospodarstwie rolnym. Sprawdź, jakie środki otrzymasz?

Wysokość odszkodowania za wypadek na wsi jest zależna od indywidualnych zapisów w polisie ubezpieczeniowej OC rolnika, a w przypadku odszkodowania z KRUS znaczenie ma doznany uszczerbek na zdrowiu. Za każdy procent uszczerbku na zdrowiu obecnie przysługuje odszkodowanie o wartości 1,033 złote. Jeśli chcesz wystąpić o tego rodzaju jednorazowe świadczenie, zgłoś się do naszych specjalistów, którzy pomogą Ci na każdym etapie tego procesu. 

Kiedy starać się o odszkodowanie za wypadek na roli i na wsi?

W ramach ustalenia terminu, w którym należy wnioskować o odszkodowanie na roli, istnieją różne przesłanki. Nasi eksperci przyznają, że znaczenie mają indywidualne zapisy w umowie OC rolnika, jednak zaleca się, aby właściwe dokumenty złożyć niezwłocznie po zaistnieniu wypadku. 

Ponadto, jeśli osoba poszkodowana chce wnioskować o tego rodzaju świadczenie za wypadek na roli, odszkodowanie z KRUS może zostać przyznane, jeśli formalności zostaną dopełnione nie później, niż w czasie do 6 miesięcy od zaistnienia wypadku. Właśnie dlatego warto zgłosić się do nas jak najszybciej, aby otrzymać odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu. 

Odszkodowanie KRUS — co warto o nim wiedzieć?

O ile warunki uzyskania odszkodowania za wypadek w gospodarstwie rolnym z ubezpieczenia OC mogą być różne i zależą od opłacanej polisy, tak jednorazowe odszkodowanie powypadkowe z KRUS charakteryzuje się jednolitymi zasadami. 

Nasi doradcy (Potrzebujesznas.pl) wytłumaczą Ci wszelkie zależności, skompletują niezbędne dokumenty, żebyś jak najszybciej mógł otrzymać odszkodowanie o należytej wartości. 

Co ciekawe, odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym może przysługiwać nie tylko wtedy, kiedy dojdzie do niego w miejscu pracy rolnika, ale także w drodze do gospodarstwa rolnego bądź w czasie powrotu z pracy do domu. 

Pamiętaj, że w celu uzyskania odszkodowania za wypadek na wsi, musisz wskazać niezbędną dokumentację medyczną, a także zabezpieczyć dowody. 

Wypadek w gospodarstwie rolnym a brak ubezpieczenia

Pewnym utrudnieniem w uzyskaniu odszkodowania za wypadek w rolnictwie jest brak ubezpieczenia OC rolnika. Nie oznacza to jednak, że takie świadczenie jest niemożliwe. Poszkodowany może zgłosić się do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, skorzystać z indywidualnej polisy ubezpieczeniowej na życie lub otrzymać odszkodowanie z KRUS. 

Bardzo często zdarza się, że osoby pracujące na roli nie mają wystarczającej wiedzy w zakresie możliwości otrzymania odszkodowania za wypadek na terenie gospodarstwa rolnego. Z pomocą przychodzą nasi eksperci, którzy wskażą konkretny kierunek i możliwości w celu otrzymania świadczenia powypadkowego. Dodatkowe środki przydadzą się zawsze, jeśli wypadek wykluczył możliwość realizacji zawodowych obowiązków, a tym samym generowania dochodów lub tym bardziej, kiedy poszkodowany poniósł śmierć, a był głównym żywicielem rodziny. 

Potrzebujesz Pomocy? Potrzebujesz nas!

Zalety skorzystania z usług kancelarii specjalizującej się w uzyskiwaniu dopłat do odszkodowań
Zaniżone odszkodowanie z OC — co zrobić?
Jak uzyskać dopłaty do odszkodowań: Kluczowe kroki i procedury
Sankcja kredytu darmowego — coraz więcej pozwów przeciwko bankom. Sprawdź czy możesz otrzymać zwrot?
Scroll to Top