Dekabrystów 41B, 42-200 Częstochowa
+48 34 341 00 85
sekretariat@liftinvestment.pl
poniedziałek: 08:30 – 18:00
wtorek: 08:30 – 16:30
środa: 08:30 – 16:30
czwartek: 08:30 – 16:30
piątek: 08:30 – 15:30
sobota: ZAMKNIĘTE
niedziela: ZAMKNIĘTE

Formularz

Kontaktowy

Masz pytanie? Chcesz się znami skontaktować?

Wyślij swoje dane poprzez formularz, a nasz pracownik się z Tobą skontaktuje.

wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny lub mailowy celem przedstawienia oferty handlowej oraz oświadczam, że zapoznałam/em się z Polityką prywatności

Bezpłatna analiza Twojej sprawy w 24 godziny!

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny – Szkody osobowe

Lift Investment pomaga poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu. Poszkodowani mają możliwość dochodzenia z ubezpieczenia OC sprawcy świadczeń z poniższych tytułów:

  • Odszkodowanie: W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty
  • Zadośćuczynienie: W wypadkach uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę
  • Renta: Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej, albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość


Odszkodowanie za szkodę osobową:

W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. W przypadku odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC wyrównaniu podlegają poniesione przez poszkodowanego koszty leczenia w tym zabiegów i operacji, opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, przewozu do szpitala, do lekarza, do domu itp. Również wyrównaniu podlegają np.: utrata zarobków, i innych dochodów na skutek niemożności wykonywania pracy.

Zakład ubezpieczeń, odpowiedzialny z tytułu ubezpieczenia OC , musi pokryć także koszty wizyt u prywatnych lekarzy potwierdzonych rachunkami. Jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, może domagać się pokrycia kosztów przystosowania do wykonywania innego zawodu. Warto zaznaczyć, że zgodnie z dyspozycją z art. 6 k.c. roszczenia w tym zakresie muszą być poparte należytymi dowodami.

Zadośćuczynienie za szkodę osobową:

W wypadkach uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Przyznanie zadośćuczynienia jest możliwe bardzo często, gdyż uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia łączy się najczęściej z doznaniem przez poszkodowanego uczuciem krzywdy. Składają się na nie cierpienia fizyczne ale też, przede wszystkim, cierpienia psychiczne (ujemne uczucia związane ze skutkami cierpień fizycznych doznanych w wyniku uszkodzenia ciała). Zadaniem zadośćuczynienia pieniężnego jest złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych, choćby pośrednio, przez zwiększenie możliwości poszkodowanego w nabywaniu dóbr i usług według swego wyboru.

Zadośćuczynienie jest wypłacane w formie jednorazowej wypłaty uwzględniającej wszelkie cierpienia fizyczne i psychiczne poszkodowanego, a jego wysokość zależy od oceny i uznania sądu. Zależy ono od okoliczności konkretnej sprawy: nasilenia cierpień, okresu trwania choroby i leczenia, rozmiaru kalectwa jak i wieku poszkodowanego, zawodu, majątku oraz nawet postawy sprawcy wypadku drogowego.Jeżeli macie Państwo wątpliwości dotyczące wysokości otrzymanego zadośćuczynienia, lub nie wypłacono go wcale prosimy o zgłoszenie się do Lift Investment. Zespół prawników po konsultacji z biegłymi z zakresu medycyny, określą maksymalną wysokość zadośćuczynienia, oraz wystąpią z odpowiednim roszczeniem w stosunku do zakładu ubezpieczeń a w dalszej kolejności na drogę postępowania sądowego.

Renta po wypadku za szkodę osobową:

Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej, albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty. Renta po wypadku przyznawana jest na: czas nieokreślony, kiedy to jej uchylenie bądź zmiana wysokości jest dopuszczalna tylko w razie zmiany okoliczności, czas określony, dokładnie ustalony. Renta po wypadku ma na celu wynagrodzenie przyszłej szkody. Powstanie zaś tej szkody musi być pewne jako konieczna konsekwencja stanu obecnego.

Renta po wypadku – jaki cel

Ma ona wyrównywać szkodę w postaci wydatków na zwiększone potrzeby, utraty zarobków oraz nie osiągnięcia określonych korzyści majątkowych, które były do osiągnięcia przez poszkodowanego przed wypadkiem. Określenie tych wydatków i wielkości utraconych korzyści ma istotne znaczenie dla ustalenia wysokości renty. Przy ustaleniu wielkości renty wyróżnia się dwie sytuacje: • kiedy poszkodowanemu przysługuje renta z ubezpieczenia społecznego, i w tym właśnie przypadku odpowiedzialny posiadacz pojazdu mechanicznego, a więc ubezpieczyciel będzie zobowiązany do świadczenia na rzecz poszkodowanego renty uzupełniającej, • kiedy poszkodowanemu taka renta z ubezpieczenia społecznego nie przysługuje, wtedy ubezpieczyciel jest zobowiązany do świadczenia na rzecz poszkodowanego pełnej renty.

Odszkodowanie za wypadek drogowy

Chociaż każdego roku na polskich drogach dochodzi co mniejszej liczby wypadków, to i tak nasz kraj plasuje się niestety w czołówce, uwzględniając ilość kraks drogowych. Sprawdź, jak uzyskać odszkodowanie za wypadek drogowy. Nasi eksperci z Częstochowy pomogą Ci dopełnić wszelkich formalności, aby ubezpieczyciel wypłacił Ci środki o odpowiedniej wartości. Specjaliści, którzy dokonują najpierw analizy każdego wypadku, później pomagają kompletować potrzebną dokumentację oraz wypełniają wnioski, a razie potrzeby również reprezentują osobę poszkodowaną przed właściwymi organami, działają z powodzeniem na terenie całej Polski. Jeśli uległeś wypadkowi drogowemu i masz problem z wypłatą odszkodowania albo towarzystwo ubezpieczeniowe chce wypłacić Ci odszkodowanie o zbyt niskiej wartości, zgłoś się do nas. Jesteśmy właśnie po to, żebyś mógł odzyskać środki z tytułu utraty bądź zniszczenia dobra materialnego, ale również doznanego uszczerbku na zdrowiu. Pamiętaj także, że szkody osobowe, jakich doznałeś w wyniku wypadku drogowego, mogą dotyczyć również tzw. utraconych możliwości i korzyści, czyli wartości, które zyskałbyś, gdyby do wypadku drogowego nie doszło. 

Co istotne, odszkodowanie za wypadek komunikacyjny czy zadośćuczynienie po wypadku może przysługiwać Ci nie tylko wtedy, kiedy do zdarzenia doszło z udziałem Twojego pojazdu mechanicznego. Nie tylko nie ma znaczenia, czy Ty byłeś kierowcą, a może pasażerem. Okazuje się, że odszkodowanie powypadkowe z OC sprawy przysługuje Ci również wtedy, kiedy doznałeś utraty dobra materialnego bądź uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku w środku transportu miejskiego, na przykład w autobusie, tramwaju czy w metrze. O odszkodowanie można ubiegać się także w wyniku wypadku komunikacyjnego, korzystając z usług prywatnego przewoźnika. Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla każdego właściciela pojazdu mechanicznego. 

Odszkodowanie za potrącenie

Jeśli zostałeś potrącony na pasach, oczywiście przysługuje Ci odszkodowanie z OC sprawcy. Co jednak w przypadku, w którym sprawca nie posiada aktualnego ubezpieczenia OC? Wtedy środki zostaną wypłacone z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. 

Jeśli zostałeś potrącony na pasach, straciłeś w wyniku takiego wypadku dobro materialne, utraciłeś możliwe korzyści albo doznałeś uszczerbku na zdrowiu bez względu na stopień, zgłoś się do nas. Dokonamy analizy Twojej sytuacji i wystąpimy o świadczenie odszkodowawcze. Musisz wiedzieć, że za potrącenie na pasach może przysługiwać Ci nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych odszkodowania albo stała renta po wypadku tego rodzaju. Jesteśmy po to, aby wesprzeć Cię w drodze po należne Ci środki. Chociaż siedzibą naszego biura jest Częstochowa, to świadczymy usługi na terenie całego kraju. Skontaktuj się z nami, jeśli masz trudności w ubieganiu się o odszkodowanie za potrącenie, ubezpieczyciel nie chce wypłacić Ci takiego świadczenia albo znacząco zaniża jego wartość. Zgłoś się do nas również wtedy, kiedy nie wiesz, czy odszkodowanie za potrącenie Ci się należy. Zrobimy co w naszej mocy, abyś otrzymał odpowiednią rekompensatę za poniesione szkody. 

Pamiętaj, że wystąpienie o należne odszkodowanie za potrącenie może mieć miejsce nawet 3 lata po przykrym zdarzeniu. 

Potrącenie pieszego odszkodowanie

Pieszemu, który został potrącony, przysługuje należne odszkodowanie i nie ulega to żadnej wątpliwości. Co ciekawe, środki z tego rodzaju świadczenia przysługują nawet wtedy, kiedy potrącony nie doznał szkody materialnej ani uszczerbku na zdrowiu, zaś w wyniku takiego zdarzenia został narażony na utratę możliwych korzyści. Do potrącenia pieszego mogło przecież dojść w drodze do pracy, szkoły, na ważny egzamin czy szkolenie. W wyniku potrącenia poszkodowany nie mógł realizować swoich zaplanowanych czynności i za to należy się odszkodowanie. 

Odszkodowanie za potrącenie pieszego następuje z ubezpieczenia OC sprawcy, natomiast nasi eksperci dobrze zdają sobie sprawę, że towarzystwa ubezpieczeniowe robią wszystko, aby środków nie wypłacić albo wypłacić je o jak najmniejszej wartości. Stoimy na straży sprawiedliwości, dlatego zgłoś się do nas, jeśli jako pieszy zostałeś potrącony i masz problemy z otrzymaniem odszkodowania albo zupełnie nie wiesz, jak spełnić wszystkie formalności. Pomożemy Ci na każdym etapie postępowania prowadzonego nie tylko w Częstochowie, ale również w innych zakątkach Polski. 

Co istotne, odszkodowanie za potrącenie pieszego jest możliwe nie tylko za darzenie z udziałem pojazdu mechanicznego, takiego jak samochód. Odszkodowanie może przysługiwać osobie poszkodowanej także wtedy, kiedy została potrącona przez rowerzystę czy użytkownika hulajnogi elektrycznej. Rozpatrzymy każdy typowy i specyficzny przypadek z korzyścią dla pieszych, którzy doznali szkody. 

Potrącenie rowerzysty odszkodowanie

Uczestnikami ruchu drogowego są osoby, które mogą poruszać się na różnych pojazdach. Dopuszcza się na przykład jazdę po polskich drogach (z wykluczeniem autostrad i dróg ekspresowych) na rowerze. Chociaż na terenie nie tylko Częstochowy, ale i całego kraju powstaje coraz więcej ścieżek rowerowych, to jednak wypadki z udziałem rowerzystów odnotowywane są niezwykle często. Potrącenie rowerzysty to zdarzenie drogowe, którego wynik może być bardzo przykry. Za zniszczenie mienia, doznania uszczerbku na zdrowiu czy utratę możliwych korzyści, poszkodowanemu rowerzyście należy się odszkodowanie. Sprawdź, jak się o nie ubiegać. 

Nasi specjaliści potwierdzają, że potrącony przez samochód rowerzysta może ubiegać się o odszkodowanie bez względu na to, kto ponosi winę za wypadek. Okazuje się, że zawsze to kierowca auta ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, jeśli zaś zostanie udowodniona wina rowerzysty, odszkodowanie może zostać zmniejszone. 

Potrącony rowerzysta otrzymuje odszkodowanie z OC kierowcy pojazdu mechanicznego, który brał udział w zdarzeniu. Może ubiegać się o odszkodowanie za zniszczenie roweru i akcesoriów rowerowych, uszczerbek na zdrowiu czy utraconych korzyści, czyli tych, z których skorzystałby, gdyby do potrącenia nie doszło. Weź pod uwagę, że rower staje się powszechnym środkiem transportu. Poruszamy się nim nierzadko w drodze do pracy czy na zakupy. 

Jeśli jako rowerzysta zostałeś potrącony, zgłoś się do naszych fachowców, którzy pomogą Ci otrzymać jak największe odszkodowanie jako osoba poszkodowana. W zależności od obrażeń ciała, trwałych uszkodzeń i zniszczenia dobra materialnego, potrąceni rowerzyści mogą uzyskać odszkodowanie o wartości od kilku tysięcy złotych do nawet ponad miliona złotych. 

Nasi specjaliści doskonale znają przepisy obowiązującego prawa, dlatego wywalczą dla Ciebie najlepsze odszkodowanie, a w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu również rentę po wypadku

Potrzebujesz Pomocy? Potrzebujesz nas!

Jak uzyskać dopłaty do odszkodowań: Kluczowe kroki i procedury
Sankcja kredytu darmowego — coraz więcej pozwów przeciwko bankom. Sprawdź czy możesz otrzymać zwrot?
Zaniżone odszkodowanie z OC — co zrobić?
Zalety skorzystania z usług kancelarii specjalizującej się w uzyskiwaniu dopłat do odszkodowań
Scroll to Top