Dekabrystów 41B, 42-200 Częstochowa
+48 34 341 00 85
sekretariat@liftinvestment.pl
poniedziałek: 08:30 – 18:00
wtorek: 08:30 – 16:30
środa: 08:30 – 16:30
czwartek: 08:30 – 16:30
piątek: 08:30 – 15:30
sobota: ZAMKNIĘTE
niedziela: ZAMKNIĘTE

Formularz

Kontaktowy

Masz pytanie? Chcesz się znami skontaktować?

Wyślij swoje dane poprzez formularz, a nasz pracownik się z Tobą skontaktuje.

wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny lub mailowy celem przedstawienia oferty handlowej oraz oświadczam, że zapoznałam/em się z Polityką prywatności

Bezpłatna analiza Twojej sprawy w 24 godziny!

Odszkodowanie z OC / AC oraz za uszkodzony dom – Szkody rzeczowe

Lift Investment pomaga osobom poszkodowanym w kompleksowej likwidacji szkód rzeczowych. W tym zakresie poza pełną obsługą prawną zapewniamy Naszym Klientom:

  • pomoc rzeczoznawców dla weryfikacji stanowiska towarzystwa ubezpieczeń,
  • ocenę wysokości szkody przez rzeczoznawców z zakresu motoryzacji wpisanych na listy biegłych sądowych
  • ocenę handlowego ubytku wartości pojazdu
  • wyliczenie utraconych dochodów przez biegłego rewidenta

Odszkodowanie za uszkodzony pojazd lub dom – Czym jest szkoda rzeczowa?

Poszkodowani nader często otrzymują odszkodowania za szkody rzeczowe wyliczane w oparciu o kosztorysy sporządzone przez pracowników towarzystw ubezpieczeń lub osoby działające na ich zlecenie. Chodzi tutaj przede wszystkim o kosztorysy naprawy lub wyliczenia wartości pojazdów czy też utraconego dochodu. Wyliczenia te są najczęściej zaniżone. Biegli rzeczoznawcy wchodzący w skład zespołu Lift Investment dbają o to, aby wycena została dokonana w sposób zgodny, rzetelny i fachowy. Najważniejsze, aby doznany przez poszkodowanego uszczerbek majątkowy został zrekompensowany w stopniu całkowitym. Na pojęcie szkody składają się dwa elementy: pierwszym z nich jest rzeczywista strata, którą poniósł poszkodowany (strata majątkowa), drugim – pozbawienie go korzyści, które mógłby uzyskać, gdyby mu szkody nie wyrządzono.Każda szkoda może łączyć w sobie oba te elementy, albo też wyczerpywać się tylko w jednym z nich. Szkoda związana z utraconymi korzyściami ma zawsze charakter hipotetyczny i z reguły występuje obok rzeczywiście poniesionej straty. Szkoda na mieniu polega na naruszeniu prawnie chronionych dóbr i interesów. Szkodą rzeczową na mieniu jest wszelki uszczerbek majątkowy nie polegający na naruszeniu dóbr osobistych, powstały zatem bez związku z osobą poszkodowanego. Zakres szkody na mieniu obejmuje: pożar, powódź, wynikające z tego uszkodzenia, zniszczenia, zagarnięcie cudzej rzeczy, naruszenie konkretnego prawa majątkowego, naruszenie majątku jako pewnej całości. Naprawienie szkody rzeczowej powinno nastąpić według wyboru poszkodowanego, bądź poprzez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu.

Dopłata do odszkodowania za szkodę rzeczową – Odszkodowanie z OC i AC

Każda szkoda może łączyć w sobie oba te elementy, albo też wyczerpywać się tylko w jednym z nich. Szkoda związana z utraconymi korzyściami ma zawsze charakter hipotetyczny i z reguły występuje obok rzeczywiście poniesionej straty. Szkoda na mieniu polega na naruszeniu prawnie chronionych dóbr i interesów. Szkodą rzeczową na mieniu jest wszelki uszczerbek majątkowy nie polegający na naruszeniu dóbr osobistych, powstały zatem bez związku z osobą poszkodowanego. Zakres szkody na mieniu obejmuje: pożar, powódź, wynikające z tego uszkodzenia, zniszczenia, zagarnięcie cudzej rzeczy, naruszenie konkretnego prawa majątkowego, naruszenie majątku jako pewnej całości. Naprawienie szkody rzeczowej powinno nastąpić według wyboru poszkodowanego, bądź poprzez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu.

Dopłaty do kosztorysów – uzyskaj dopłatę do odszkodowania

Wypadek komunikacyjny, w którym doznaliśmy szkody w postaci uszkodzonego, lub całkowicie zniszczonego samochodu to zazwyczaj dopiero początek problemów. Teoretycznie przysługuje nam w tym momencie odszkodowanie wypłacane przez ubezpieczyciela. Jego wysokość opiera się jednak na kosztorysie, który sporządzany jest przez zatrudnionego przez towarzystwo ubezpieczeniowe rzeczoznawcę. W praktyce kosztorysy takie bywają najczęściej mocno zaniżone, a odzyskanie pełnej, należnej kwoty wiąże się z długą batalią sądową. W takiej sytuacji pomocne są wyspecjalizowane kancelarie odszkodowawcze, dzięki którym pieniądze odzyskać można od ręki.

Czym są dopłaty do kosztorysów?

Jeżeli od wypadku, w którym ponieśliśmy szkodę nie minęły jeszcze trzy lata, sprawca jest znany, a także nie została podpisana ugoda możliwe jest zwiększenie kwoty, jaka została wypłacona na podstawie pierwotnego kosztorysu. Tym właśnie jest opisywana dopłata. Konieczne jest tu jednak podpisanie tak zwanej cesji wierzytelności, czyli dokumentu, który przenosi prawo do roszczeń na kancelarię. Z chwilą kiedy to następuje, otrzymujemy gotówkę, a kancelaria sama dochodzi należnych kwot od ubezpieczyciela.

Dlaczego kosztorysy są zaniżane?

Kosztorysy zaniżane są z dość oczywistego powodu. Ubezpieczyciel to firma jak każda inna, czyli jego podstawowym celem jest osiągnięcie możliwie największego zysku. Jedną ze strategii jest tu właśnie zaniżanie wartości poniesionych przez poszkodowanego w wypadku strat, czyli właśnie zaniżanie kosztorysu. Skutkiem tego kwota, jaką dostajemy z ubezpieczenia jest zbyt niska, by pokryć faktyczne straty.

Zobacz przykładowe różnice w kosztorysach.

Dopłata do zaniżonego ubezpieczenia OC/AC — jak ją uzyskać?

Odszkodowanie za wyrządzoną szkodę jest bezsprzeczne, a Ty jako osoba poszkodowana możesz liczyć na tego rodzaju rekompensatę. Niestety, nie zawsze towarzystwa ubezpieczeniowe wyliczają szkodę według rzeczywistej wartości, jest ona nagminnie zaniżana. Pod uwagę należy przecież wziąć nie tylko zniszczenie dobra czy utratę możliwych korzyści, jakie wynikają z powstałej szkody zgodnie z kosztorysem tworzonym przez ubezpieczyciela. Znaczenie ma realna wartość straty i poniesionej szkody. 

Odszkodowania bardzo często są zaniżane, co nie pozwala pokryć całej szkody. Właśnie w takich sytuacjach najlepszą opcją jest skorzystanie z wiedzy i doświadczenia ekspertów. Nawet jeśli odszkodowanie z OC zostało już wypłacone, możesz znieść o jego dopłatę. Nie każdy poszkodowany ma wystarczającą wiedzę w ramach obowiązujących przepisów obowiązującego prawa, większość osób nie czyta nawet podpisanych umów dotyczących ubezpieczenia. Masz prawo do dopłaty do zaniżonego ubezpieczenia, jeśli nie zgadzasz się z wartością wypłaconych za szkodę środków. 

Zgłoś się do naszych specjalistów, którzy dokonają analizy Twojego przypadku i wskażą Ci kolejne etapy postępowania. Musisz wiedzieć, że różnice w wypłatach są naprawdę kolosalne, a zaniżone odszkodowanie zawsze działa na Twoją niekorzyść. 

Szkoda z OC sprawcy — kiedy możesz ubiegać się o odszkodowanie?

Odszkodowanie za szkodę wypłacane jest z OC sprawcy. Do takich sytuacji dochodzi w licznych przypadkach w ramach codziennego funkcjonowania i użytkowania własnego dobra. Najczęściej podejmowane jest odszkodowanie za uszkodzony samochód, natomiast polisy ubezpieczeniowe mogą dotyczyć także innych zdarzeń. 

Możesz ubiegać się o środki za szkodę, jaka powstała w obliczu sytuacji, takiej jak zalany dom. Odszkodowanie może być również wypłacone za spalony dom. Odszkodowanie nie dotyczy tylko szkody z winy sprawcy. Polisa może zawierać także zapisy, które uwzględniają wypadki losowe, na które nie mają wpływu osoby trzecie, na przykład w wyniku wichury zerwany dach. Odszkodowanie będzie przysługiwać Ci, jeśli w Twojej polisie odnotowany jest konkretny zapis, który dotyczy takiego zdarzenia. 

Musisz wziąć pod uwagę, że umowy z ubezpieczycielem bardzo często specjalnie konstruowane są zawile i niezrozumiale, nasi eksperci potwierdzają, że pomogą Ci zrozumieć wszystkie zapisy zawarte w takim dokumencie. Pamiętaj, że odszkodowanie albo dopłata do OC przysługuje Ci w licznych przypadkach nawet wtedy, kiedy ubezpieczenie go nie ujmuje, ale jest należne zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa. 

W wielu przypadkach poszkodowanemu nie udaje się uzyskać rekompensaty za szkodę o odpowiedniej wysokości i właśnie po to działają nasi eksperci. Stoją na straży prawa, aby wypłata odszkodowania była właściwa. 

Musisz wiedzieć, że o odszkodowanie możesz wystąpić również w procesie odwoławczym, nawet wiele lat od zaistniałej szkody. Jeśli nie zgadzasz się z decyzją ubezpieczyciela, skontaktuj się z naszymi doradcami. Po weryfikacji Twojego przypadku być może zyskasz szansę na otrzymanie dodatkowych środków. 

Odszkodowanie z autocasco — poznaj swoje prawa 

Odszkodowanie z ac jest możliwe w zależności od zapisów w indywidualnej polisie ubezpieczeniowej. Ubezpieczyciele bardzo często korzystają na niewiedzy i nieznajomości prawa ubezpieczonych. Odszkodowanie za uszkodzony pojazd z ac być może przysługuje Ci w znacznie większej wartości, aniżeli wskazuje na to decyzja towarzystwa ubezpieczeniowego. 

Co więcej, nawet jeśli przyjąłeś decyzję ubezpieczyciela i odszkodowanie zostało Ci już wypłacone, zawsze możliwa jest dopłata do ac. Dokładnie zweryfikujemy Twoja polisę, skompletujemy niezbędne dokumenty i wystąpimy o takie świadczenie. Nasi eksperci dołożą wszelkich starań, żebyś otrzymał potrzebne środki za powstałą szkodę wraz z rekompensatą za możliwe korzyści, jakie uzyskałbyś, gdyby szkoda nie powstała. Takie sytuacje dotyczą bardzo często nie tylko firm, ale również klientów indywidualnych. Powierz nam swoją sprawę, jeśli nie zgadzasz się z decyzją ubezpieczyciela albo kiedy doznałeś szkody i nie wiesz, jakie odszkodowanie możesz uzyskać. Brak wiedzy prawnej nie jest przeszkodą, ponieważ nasz specjalista będzie reprezentował Cię na każdym etapie dochodzenia do jak najkorzystniejszego rozwiązania sprawy. Zaufaj ekspertom i ciesz się odszkodowaniem, które rzeczywiście pokryje całkowitą szkodę, nawet jeśli miała ona miejsce w przeszłości. 

Potrzebujesz Pomocy? Potrzebujesz nas!

Sankcja kredytu darmowego — coraz więcej pozwów przeciwko bankom. Sprawdź czy możesz otrzymać zwrot?
Jak uzyskać dopłaty do odszkodowań: Kluczowe kroki i procedury
Zalety skorzystania z usług kancelarii specjalizującej się w uzyskiwaniu dopłat do odszkodowań
Zaniżone odszkodowanie z OC — co zrobić?
Scroll to Top