Dekabrystów 41B, 42-200 Częstochowa
+48 34 341 00 85
sekretariat@liftinvestment.pl
poniedziałek: 08:30 – 18:00
wtorek: 08:30 – 16:30
środa: 08:30 – 16:30
czwartek: 08:30 – 16:30
piątek: 08:30 – 15:30
sobota: ZAMKNIĘTE
niedziela: ZAMKNIĘTE

Formularz

Kontaktowy

Masz pytanie? Chcesz się znami skontaktować?

Wyślij swoje dane poprzez formularz, a nasz pracownik się z Tobą skontaktuje.

Bezpłatna analiza Twojej sprawy w 24 godziny!

Odszkodowanie z OC / AC oraz za uszkodzony dom – Szkody rzeczowe

Lift Investment pomaga osobom poszkodowanym w kompleksowej likwidacji szkód rzeczowych. W tym zakresie poza pełną obsługą prawną zapewniamy Naszym Klientom:

  • pomoc rzeczoznawców dla weryfikacji stanowiska towarzystwa ubezpieczeń,
  • ocenę wysokości szkody przez rzeczoznawców z zakresu motoryzacji wpisanych na listy biegłych sądowych
  • ocenę handlowego ubytku wartości pojazdu
  • wyliczenie utraconych dochodów przez biegłego rewidenta

Czym jest szkoda rzeczowa?

Poszkodowani nader często otrzymują odszkodowania za szkody rzeczowe wyliczane w oparciu o kosztorysy sporządzone przez pracowników towarzystw ubezpieczeń lub osoby działające na ich zlecenie. Chodzi tutaj przede wszystkim o kosztorysy naprawy lub wyliczenia wartości pojazdów czy też utraconego dochodu. Wyliczenia te są najczęściej zaniżone. Biegli rzeczoznawcy wchodzący w skład zespołu Lift Investment dbają o to, aby wycena została dokonana w sposób zgodny, rzetelny i fachowy. Najważniejsze, aby doznany przez poszkodowanego uszczerbek majątkowy został zrekompensowany w stopniu całkowitym. Na pojęcie szkody składają się dwa elementy: pierwszym z nich jest rzeczywista strata, którą poniósł poszkodowany (strata majątkowa), drugim – pozbawienie go korzyści, które mógłby uzyskać, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Każda szkoda może łączyć w sobie oba te elementy, albo też wyczerpywać się tylko w jednym z nich. Szkoda związana z utraconymi korzyściami ma zawsze charakter hipotetyczny i z reguły występuje obok rzeczywiście poniesionej straty. Szkoda na mieniu polega na naruszeniu prawnie chronionych dóbr i interesów. Szkodą rzeczową na mieniu jest wszelki uszczerbek majątkowy nie polegający na naruszeniu dóbr osobistych, powstały zatem bez związku z osobą poszkodowanego. Zakres szkody na mieniu obejmuje: pożar, powódź, wynikające z tego uszkodzenia, zniszczenia, zagarnięcie cudzej rzeczy, naruszenie konkretnego prawa majątkowego, naruszenie majątku jako pewnej całości. Naprawienie szkody rzeczowej powinno nastąpić według wyboru poszkodowanego, bądź poprzez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu.

Odszkodowanie za szkodę rzeczową

Każda szkoda może łączyć w sobie oba te elementy, albo też wyczerpywać się tylko w jednym z nich. Szkoda związana z utraconymi korzyściami ma zawsze charakter hipotetyczny i z reguły występuje obok rzeczywiście poniesionej straty. Szkoda na mieniu polega na naruszeniu prawnie chronionych dóbr i interesów. Szkodą rzeczową na mieniu jest wszelki uszczerbek majątkowy nie polegający na naruszeniu dóbr osobistych, powstały zatem bez związku z osobą poszkodowanego. Zakres szkody na mieniu obejmuje: pożar, powódź, wynikające z tego uszkodzenia, zniszczenia, zagarnięcie cudzej rzeczy, naruszenie konkretnego prawa majątkowego, naruszenie majątku jako pewnej całości. Naprawienie szkody rzeczowej powinno nastąpić według wyboru poszkodowanego, bądź poprzez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu.

Dopłaty do kosztorysów

Wypadek komunikacyjny, w którym doznaliśmy szkody w postaci uszkodzonego, lub całkowicie zniszczonego samochodu to zazwyczaj dopiero początek problemów. Teoretycznie przysługuje nam w tym momencie odszkodowanie wypłacane przez ubezpieczyciela. Jego wysokość opiera się jednak na kosztorysie, który sporządzany jest przez zatrudnionego przez towarzystwo ubezpieczeniowe rzeczoznawcę. W praktyce kosztorysy takie bywają najczęściej mocno zaniżone, a odzyskanie pełnej, należnej kwoty wiąże się z długą batalią sądową. W takiej sytuacji pomocne są wyspecjalizowane kancelarie odszkodowawcze, dzięki którym pieniądze odzyskać można od ręki.

Czym są dopłaty do kosztorysów?

Jeżeli od wypadku, w którym ponieśliśmy szkodę nie minęły jeszcze trzy lata, sprawca jest znany, a także nie została podpisana ugoda możliwe jest zwiększenie kwoty, jaka została wypłacona na podstawie pierwotnego kosztorysu. Tym właśnie jest opisywana dopłata. Konieczne jest tu jednak podpisanie tak zwanej cesji wierzytelności, czyli dokumentu, który przenosi prawo do roszczeń na kancelarię. Z chwilą kiedy to następuje, otrzymujemy gotówkę, a kancelaria sama dochodzi należnych kwot od ubezpieczyciela.

Dlaczego kosztorysy są zaniżane?

Kosztorysy zaniżane są z dość oczywistego powodu. Ubezpieczyciel to firma jak każda inna, czyli jego podstawowym celem jest osiągnięcie możliwie największego zysku. Jedną ze strategii jest tu właśnie zaniżanie wartości poniesionych przez poszkodowanego w wypadku strat, czyli właśnie zaniżanie kosztorysu. Skutkiem tego kwota, jaką dostajemy z ubezpieczenia jest zbyt niska, by pokryć faktyczne straty.

Zobacz przykładowe różnice w kosztorysach.

Potrzebujesz Pomocy? Potrzebujesz nas!

Scroll to Top