Dekabrystów 41B, 42-200 Częstochowa
+48 34 341 00 85
sekretariat@liftinvestment.pl
poniedziałek: 08:30 – 18:00
wtorek: 08:30 – 16:30
środa: 08:30 – 16:30
czwartek: 08:30 – 16:30
piątek: 08:30 – 15:30
sobota: ZAMKNIĘTE
niedziela: ZAMKNIĘTE

Formularz

Kontaktowy

Masz pytanie? Chcesz się znami skontaktować?

Wyślij swoje dane poprzez formularz, a nasz pracownik się z Tobą skontaktuje.

wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny lub mailowy celem przedstawienia oferty handlowej oraz oświadczam, że zapoznałam/em się z Polityką prywatności

Bezpłatna analiza Twojej sprawy w 24 godziny!

Błędy w sztuce lekarskiej – błąd lekarski / błąd medyczny

W przypadku stwierdzenia błędu w sztuce lekarskiej, poszkodowany może dochodzić swoich praw na drodze powództwa cywilnego. Pełne zastosowanie mają tu przepisy Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego.

Biorąc pod uwagę kolejne etapy postępowania medycznego w orzecznictwie sądowym wyróżniamy następujące rodzaje błędów lekarskich:

  • błąd diagnostyczny
  • błąd terapeutyczny (leczniczy)
  • błąd rozpoznania (prognozy)

Zgodnie z prawem pacjenta zdefiniowanym w art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lekarz ma obowiązek wykonywać zawód, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi lekarzowi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością.Poprzez błąd w sztuce lekarskiej należy rozumieć takie postępowanie, które jest obiektywnie sprzeczne z powszechnie uznanymi zasadami wiedzy i praktyki medycznej.

Błędy medyczne się zdarzają i to nierzadko, ale nie każdy poszkodowany zdaje sobie sprawę z tego, że może uzyskać z tego tytułu wysokie odszkodowanie. Pacjenci mają swoje prawa i mogą o nie walczyć, ale niestety wielu z nich nie posiada tej świadomości. Poszkodowani nie wiedzą, w jakich przypadkach mogą ubiegać się o uzyskanie odszkodowania za błędy lekarskie ani jak to właściwie zrobić, aby nie spotkać się odmową firmy ubezpieczeniowej i odrzuceniem wystosowanego do niej pisma. Wyróżnić można wiele rodzajów błędów merytorycznych – diagnostycznych, terapeutycznych, organizacyjnych, wykonawczych.

Za jakiego typu błędy lekarskie można uzyskać odszkodowanie?

W przypadku błędów można mówić nie tylko o szkodliwym działaniu lekarza (źle wykonana operacja czy podanie niewłaściwych medykamentów), ale też o zaniechaniu czy zwlekaniu z wykonaniem niezbędnych badań. Wszelkie działania niezgodne z zasadami wiedzy medycznej można uznać za błąd medyczny. Jeśli lekarz nie stosuje się do odgórnie narzuconych mu wytycznych/standardów, popełnia błąd, za który powinien ponieść odpowiedzialność. Błędy medyczne diagnostyczne dotyczą nieprawidłowego zdiagnozowania pacjenta, nierozpoznania jego schorzenia. Błędy medyczne terapeutyczne są konsekwencją niewłaściwie postawionej diagnozy, co przekłada się na zastosowanie nieprawidłowego leczenia. Podanie nieodpowiednich leków, wykonanie złych badań, nieumiejętnie przeprowadzenie operacji, brak adekwatnej opieki pooperacyjnej – skutkiem tego jest uszczerbek na zdrowiu pacjenta, który ma prawo uzyskać odszkodowanie za niekompetencje lekarza / placówki medycznej. Błędy organizacyjne dotyczą nieprawidłowej organizacji leczenia, a błędy wykonawcze wdrożenia właściwego leczenia, które nie zostało należycie zrealizowane.

Odszkodowania za błędy w sztuce medycznej – skorzystaj z pomocy profesjonalistów

Jeśli pacjent domniemywa popełnienia błędu medycznego, ważne jest zgromadzenie stosownych dokumentów dotyczących leczenia otrzymanego w poszczególnych ośrodkach medycznych, co będzie podstawą do ubiegania się o należne odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej. Pacjent może domagać się roszczeń w postaci odszkodowania za błąd medyczny, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zapłaty z góry sumy potrzebnej do pokrycia kosztów leczenia, renty za zwiększone potrzeby lub z tytułu utraty widoków na przyszłość, ustalenia odpowiedzialności na przyszłość, odsetek.

Procedury związane z ubieganiem się o przyznanie należnej kwoty odszkodowania na skutek wystąpienia błędu medycznego są niezwykle skomplikowane, szczególnie bez posiadania obszernej wiedzy na temat szeroko pojętego prawa. Dochodzenie roszczeń za błąd medyczny warto powierzyć kancelarii odszkodowawczej, która będzie reprezentowała interesy klienta, uzyskując dla niego możliwie jak najwyższe odszkodowanie. Firma Lift Investment specjalizuje się m.in. w dochodzeniu praw poszkodowanego na drodze powództwa cywilnego. Świadczy kompleksową pomoc w uzyskiwaniu odszkodowań i udzielaniu informacji odnośnie tego, jakie dokładnie świadczenia należą się poszkodowanemu. Wiedza, kwalifikacje, doświadczenie, współpraca ze specjalistami z różnych dziedzin pozwolą na skutecznie wynegocjowanie najlepszej stawki odszkodowania .

Potrzebujesz Pomocy? Potrzebujesz nas!

Zalety skorzystania z usług kancelarii specjalizującej się w uzyskiwaniu dopłat do odszkodowań
Jak uzyskać dopłaty do odszkodowań: Kluczowe kroki i procedury
Sankcja kredytu darmowego — coraz więcej pozwów przeciwko bankom. Sprawdź czy możesz otrzymać zwrot?
Zaniżone odszkodowanie z OC — co zrobić?
Scroll to Top